Anmälningsblankett

img

Inom kort kommer Du kunna ladda ner anmälningsblanketten för Dalarnas Filmfestival 2015 här:

  • För uttagning till Novemberfestivalen:
  • För medverkan i enbart den lokala tävlingen:

Blanketten postas till:

Dalarnas Filmfestival

Film i Dalarna

Kaserngården 13

791 40 Falun

 

Lägg väl märke till texten längst ner:
Jag försäkrar att alla uppgifter jag lämnat är korrekta samt att jag innehar rättigheterna till eller har fått tillstånd att använda alla ljud, all musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen. Jag är medveten om att regelbrott leder till diskvalificering.

Självklart ska det stå i eftertexterna vem som skrivit musiken, spelat in ljud och fotograferat. Juryn förbehåller sig rätten att diskvalificera filmer som inte tydligt anger upphovsman/upphovsmän.