Musik och musikrättigheter i film

img

Det allra bästa är om man kan komponera sin egen musik. Då har man garanterat rättigheterna till musiken. Antingen spelar man in musik med riktiga instrument, eller så använder man ett datorprogram (till exempel Myna eller GarageBand).

Vill man ha en särskild låt i sin film måste man kontakta bolaget som äger låten och köpa loss rättigheterna för att få använda låten i filmen.

Om man inte kan komponera och spela in musiken själv och inte heller har råd att betala för upphovsrättsskyddad musik finns ett tredje alternativ: att leta reda på så kallad ”fri musik”.

Var dock uppmärksam! Det är inte alltid ”royalty free music” eller ”license free music” betyder att det är gratis! Beroende på vilken typ av film det är och om man har tänkt att använda den i kommersiellt syfte eller inte, kan det komma att kosta en slant.

Kompositörernas namn ska självklart stå med i eftertexterna. Utöver detta kan kompositören ha andra krav på användningen av deras verk. Skriv ut licenser/användaravtal som du använder, som du kan visa upp ifall någon undrar.

Det är alltid du som ansvarar för musiken du använder i din film! I anmälan ska du bifoga dokument (utskrift på licenser, avtal, kvitton eller liknande) som bevisar att du har rätt att använda musiken i filmen.

Länkar till sidor med nedladdningsbar musik hittar du under ”Nyttiga länkar” här intill.

Läs mer om upphovsrätt här: http://www.monomusic.se/upphovsratt-noter.aspx
Några utdrag:

”Upphovsrätt ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma över sina musikaliska verk och texter. Ensamrätten innebär en exklusiv rätt att framställa och sprida exemplar av det musikaliska verket och göra verket tillgängligt för allmänheten genom t ex offentligt framförande, uthyrning, utlåning och försäljning.”

”Musikaliska verk får inte ändras utan upphovsmannens samtycke.”

”Den som gör ett arrangemang av ett skyddat verk måste ha rättighetsinnehavarens tillstånd om arrangemanget skall användas annat än för privat bruk (det du gör privat i hemmet).”

”Arrangören kan inte sälja, framföra, hyra ut eller låna ut verket utan originalrättighavarens tillstånd.”

”Den som gör ett arrangemang efter samtycke från rättighetshavaren har dock upphovsrätt till själva arrangemanget, men bara till själva arrangemanget och inte någon rätt till originalverket.”

”Har en konsertarrangör/körledare givit en arrangör ett uppdrag att göra ett körarrangemang kan inte konsertarrangören/körledare sälja, byta, framföra eller låna ut arrangemanget utan originalrättighetshavarens tillstånd, även om arrangören har lämnat sitt medgivande.”

”Uppdragsgivaren måste alltså kontrollera – normalt med musikförlaget – om det är OK att använda det aktuella verket. Dessutom skall ersättning utgå till originalrättighetsinnehavaren om ett arrangemang används.”