Regler

img

* Gäller endast uttagningen till Novemberfestivalen

 • Det går självklart bra att delta med flera filmer under Dalarnas Filmfestival.
 • *Filmen ska vara producerad år 2014 och 2015 (För att delta i uttagningen till Novemberfestivalen).
 • Filmer i klassen Viktlös har inga restriktioner kring produktionsår.
 • Filmen får inte tidigare ha deltagit i Dalarnas Filmfestival.
 • Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter.
 • Tidsangivelsen för filmen på anmälningsblanketten måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter och eventuella vinjetter eller liknande.
 • Filmen ska vara producerad som Novemberfestivalen vill dvs. – Videokomprimering : H.264 (MP@4.0) eller MPEG-2 (MP@HL)- Bitraten (datahastigheten) ska vara max 20 Mbit/sek för H.264 och max 40 Mbit/sek för MPEG-
 •  Videobilden ska fylla ut endera ovan- och underkant eller sidor i storleken 1920×1080 pixlar. Övrig yta ska vara svart så att den totala bildstorleken alltid är 1920×1080.- Videobilden måste innehålla kvadratiska pixlar och ej vara anamorfisk (ihoptryckt bild).- Bildhastighet ska vara 25 bilder per sekund.- Ljudkomprimering : PCM/WAV 48kHz/16bit stereo eller Dolby AC3 5.1 448 Kbit/sek eller Dolby AC3 2.0 224 Kbit/sek.- Inkapslingsformat : MPEG-4 eller Matroska (MKV).- Sammanflätat “interlaced” material behöver vara korrekt “flaggad” med det fält som videon börjar med (”lower” eller “upper” fält/field).- Eventuella undertexter ska placeras inom synlig bild, ej på svart balk i brevlådeformat.

  – Filens namn ska innehålla filmens titel.

  Obs! Novemberfestivalen kan komma att uppdatera de tekniska specifikationerna för digital hantering och inlämningsformat. Information om detta delges de regionala uttagningarna samt läggas ut på REGLER-sidan på novemberfestivalen.se.

  Det är den version av filmen som tagits ut under regionuttagningen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till din uttagning.

  inlämning sker genom FTP, maila moa.h.walden@filmidalarna.se för att få inloggnings uppgifter eller mer info.

 • Endast en (1) filmfil på FTP. Märk med filmens titel.
 • Skicka bästa möjliga kopia då det är den som visas under båda festivalerna. Skicka ej originalmastern.
 • DFF och Novemberfestivalen ansvarar inte för inskickat material.
 • All musik som används i filmen ska vara egenkomponerad, eller så ska filmaren ha införskaffat rättigheterna till att använda musiken i sin film. Detsamma gäller även bilder från t.ex. andra filmer, TV, Internet och övriga medier. Kompositörens/upphovsmännens namn ska finnas med i eftertexterna. OBS! Använder du material (musik, bilder) som du själv inte har skapat måste du kunna styrka att du har rätt att använda materialet! Mer om musik i film kan du läsa här!
 • Filmerna tävlar i tre klasser:
 1. Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år
 2. Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år
 3. Viktlös: 27 t.o.m. 135 år
 • Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen anmäls i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta som avgör deltagarklass.
 • Regissören ska vara svensk medborgare eller vara bosatt i Sverige när filmen producerades.
 • Filmen/filmarna ska ha anknytning till Dalarna. (*Filmerna som deltar i en uttagningsfestival skickas till den region där filmaren bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om filmaren är utomlands och studerar/jobbar ska den skicka filmen till den region den anser vara sin hemregion. )
 • *Det är inte tillåtet att anmäla sin film till två uttagningsfestivaler. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner, kommer dessa själva överens om vilken regionfestival man anmäler filmen till.