Regler

img

* Gäller endast uttagningen till Novemberfestivalen

 • Det går självklart bra att delta med flera filmer under Dalarnas Filmfestival.
 • *Filmen ska vara producerad år 2013 och 2014 (För att delta i uttagningen till Novemberfestivalen).
 • Filmer i klassen Viktlös har inga restriktioner kring produktionsår.
 • Filmen får inte tidigare ha deltagit i Dalarnas Filmfestival.
 • Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter.
 • Tidsangivelsen för filmen på anmälningsblanketten måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter och eventuella vinjetter eller liknande.
 • Filmen ska vara producerad som Novemberfestivalen vill dvs. - Videokomprimering : H.264 (MP@4.0) eller MPEG-2 (MP@HL)- Bitraten (datahastigheten) ska vara max 20 Mbit/sek för H.264 och max 40 Mbit/sek för MPEG-
 •  Videobilden ska fylla ut endera ovan- och underkant eller sidor i storleken 1920×1080 pixlar. Övrig yta ska vara svart så att den totala bildstorleken alltid är 1920×1080.- Videobilden måste innehålla kvadratiska pixlar och ej vara anamorfisk (ihoptryckt bild).- Bildhastighet ska vara 25 bilder per sekund.- Ljudkomprimering : PCM/WAV 48kHz/16bit stereo eller Dolby AC3 5.1 448 Kbit/sek eller Dolby AC3 2.0 224 Kbit/sek.- Inkapslingsformat : MPEG-4 eller Matroska (MKV).- Sammanflätat “interlaced” material behöver vara korrekt “flaggad” med det fält som videon börjar med (”lower” eller “upper” fält/field).

  - Eventuella undertexter ska placeras inom synlig bild, ej på svart balk i brevlådeformat.

  - Filens namn ska innehålla filmens titel.

  Obs! Novemberfestivalen kan komma att uppdatera de tekniska specifikationerna för digital hantering och inlämningsformat. Information om detta delges de regionala uttagningarna samt läggas ut på REGLER-sidan på novemberfestivalen.se.

  Det är den version av filmen som tagits ut under regionuttagningen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till din uttagning.

  inlämning sker genom FTP, maila moa.h.walden@filmidalarna.se för att få inloggnings uppgifter eller mer info.

 • Endast en (1) filmfil på FTP. Märk med filmens titel.
 • Skicka bästa möjliga kopia då det är den som visas under båda festivalerna. Skicka ej originalmastern.
 • DFF och Novemberfestivalen ansvarar inte för inskickat material.
 • All musik som används i filmen ska vara egenkomponerad, eller så ska filmaren ha införskaffat rättigheterna till att använda musiken i sin film. Detsamma gäller även bilder från t.ex. andra filmer, TV, Internet och övriga medier. Kompositörens/upphovsmännens namn ska finnas med i eftertexterna. OBS! Använder du material (musik, bilder) som du själv inte har skapat måste du kunna styrka att du har rätt att använda materialet! Mer om musik i film kan du läsa här!
 • Filmerna tävlar i tre klasser:
 1. Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år
 2. Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år
 3. Viktlös: 27 t.o.m. 135 år
 • Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen anmäls i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta som avgör deltagarklass.
 • Regissören ska vara svensk medborgare eller vara bosatt i Sverige när filmen producerades.
 • Filmen/filmarna ska ha anknytning till Dalarna. (*Filmerna som deltar i en uttagningsfestival skickas till den region där filmaren bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om filmaren är utomlands och studerar/jobbar ska den skicka filmen till den region den anser vara sin hemregion. )
 • *Det är inte tillåtet att anmäla sin film till två uttagningsfestivaler. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner, kommer dessa själva överens om vilken regionfestival man anmäler filmen till.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598