Hitta hit

img
0
Folket frågar: Får man veta vilka filmer som är nominerade innan festivalen?

Vi fick en fråga på Facebook: ”Hur funkar det, vet man innan vilka filmer o.dyl som är nominerade till de olika priskategorierna eller tillkännages endast vinnarna vid prisutdelningen?”

Svaret är att det först är på prisutdelningen som vinnarna presenteras. Vi kör alltså inte med nomineringar som vi går ut med i förväg. Det handlar mest om att festivalen inte får in såna hemula mängder filmer att ett första urval behöver göras. Dessutom är det så olika hur många filmer som hamnar i respektive klass att det i vissa fall inte skulle finnas någon poäng med att nominera i förväg.